עלינו

כל כך זיהמנו את העולם שלנו. כל יום אנחנו ממשיכים לזהם עוד קצת. במיוחד האוויר שלנו… אנחנו, בני האדם, האחראים היחידים לזיהום באטמוספירה. אנחנו גם אחראים על החור בשכבת האוזון. למרות שחלק מהחוגים מנסים למנוע זאת, ברור שזה לא מספיק. מה אנחנו יכולים לעשות בנפרד? כיצד נוכל למנוע זיהום אוויר, שהוא רק בעיה אחת מיני רבות שיובילו את עולמנו להרס? האתר שלנו החל לשדר במטרה למצוא פתרונות לבעיות העולם שלנו על ידי סיעור מוחות איתכם, ידידינו הסביבה המוערכים. guiweather.com

Recent Comments